Category: Tài liệu lớp 10

Phân tích nhân vật Mị Châu hay đầy đủ

Phân tích nhân vật Mị Châu hay đầy đủ Hướng dẫn Mị Châu là con gái của Thục Phán An Dương Vương, là một cô công chúa lá ngọc cành vàng, có tâm hồn ngây thơ, trong sáng, nhẹ dạ cả tin và không có chút gì về ý thức công dân. Xuất hiện ở

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng trích Truyện Kiều

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng trích Truyện Kiều Hướng dẫn Ly biệt là một đề tài quen thuộc trở đi trở lại trong kim cổ Đông- Tây, một trong bốn bi kịch của đời người ấy chính là sinh- ly- từ- biệt. Thế nhưng trong đoạn trích “ Chí khí anh hùng”