Category: Tài liệu lớp 12

Cảm nhận khổ 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Cảm nhận khổ 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Bài làm Cả đoạn thơ là bức tranh thiên nhiên diễm lệ có sức hòa hợp diệu kỳ giữa thiên nhiên và con người. Cảnh trí miền Tây ở khổ thơ dường như được tạo hình theo thi pháp truyền thống: “Thi trung hữu

Cảm nhận khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Cảm nhận khổ 3 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Bài làm Có thể nói, nếu chọn năm tác giả tiêu biểu của giai đoạn văn học thời kì đầu kháng chiến chống Pháp, có thể không có Quang Dũng nhưng nếu chọn năm bài thơ tiêu biểu, nhất định Tây Tiến phải được nhắc tên,