Category: Những bài văn hay lớp 12

Phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân Bài làm Chị Dậu của Ngô Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao… và rất nhiều tác phẩm khác viết về nỗi khổ của người nông dân nghèo trong xã hội cũ. Ở đó, họ bị áp bức, bóc lột, bị dồn vào bước

Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi Bài làm Đất nước ta từ trong máu lửa đi lên. Đất nước ta được góp công xây dựng từ máu và nước mắt của hàng triệu con người Việt Nam. Và đất nước đã trở thành một trong những nguồn cảm hứng

Phân tích bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Đề bài: Phân tích bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm Bài làm Ôi đất nước là những bài ca dao trong lời ru của mẹ, là câu chuyện cổ tích bà ôm cháu kể mỗi ngày, là cái kèo cái cột có tự ngàn đời xưa… Đất Nước – một đất nước rất

Phân tích giá trị hiện thực của tác phẩm Chí Phèo

Đề bài: Giá trị hiện thực của tác phẩm Chí Phèo Bài làm Nói về người nông dân trong xã hội cũ, không thể không nhắc tới tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Ông đã xây dựng nhân vật điển hình là Chí Phèo và Thị Nở để hình tượng hóa những

Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đề bài: Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Bài làm Chị Dậu đi vào trong đêm tối… (Chị Dậu – Ngô Tất Tố) Thị Nở cúi xuống nhìn bụng mình và nghĩ đến một cái lò gạch bỏ hoang… (Chí Phèo – Nam Cao) Lão Hạc tự tử chết bằng