Category: Những bài văn hay lớp 7

Chứng minh trên đời cái gì là quý giá nhất

Đề: Ba bạn An, Bình, Dung tranh luận xem trên đời cái gì là quý nhất. An cho là lúa gạo, Bình nói là vàng, Dung lại cho thời gian là quý nhất. Mỗi bạn đều nêu lên những dân chứng phong phú để chứng minh cho ý kiến của mình. Cuộc tranh luận chưa