Ý kiến của em về câu tục ngữ: Có học phải có hạnh

Ý kiến của em về câu tục ngữ: Có học phải có hạnh Bài làm Xã hội đang trên đà phát triển, đất nước ta đang thời kỳ mở cửa. Bởi thế sự hiểu biết, trình độ khả năng chuyên môn rất cần cho mọi người; đồng thời hạnh kiểm, đạo đức cũng là yếu

Chứng minh trên đời cái gì là quý giá nhất

Đề: Ba bạn An, Bình, Dung tranh luận xem trên đời cái gì là quý nhất. An cho là lúa gạo, Bình nói là vàng, Dung lại cho thời gian là quý nhất. Mỗi bạn đều nêu lên những dân chứng phong phú để chứng minh cho ý kiến của mình. Cuộc tranh luận chưa

Phân tích bài thơ Xa ngắm thác núi Lư

Phân tích bài thơ Xa ngắm thác núi Lư Bài làm Lý Bạch nhà thơ kiệt xuất của nền thơ ca Trung Quốc. Thời nhà Đường ông thường được nhắc đến như một vị thánh thơ với tài năng kiệt xuất, ung dung tự tại không màng đến hư danh. Thơ của Lý Bạch được